సెల్ఫీలతో కొత్త జబ్బు.. సెల్ఫీ ఎల్బో

ఉదయం లేచినదగ్గర నుంచి రకరకాల ఫోజుల్లో సెల్ఫీలు దిగుతూ ఉంటారు.  అయితే.. ఇలా తరచూ సెల్ఫీలు దిగేవారికి కొత్తరకం జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

obesity
maleria
fever
mosquito
ginger
dengue
lime benefits