హంటా వైరస్: వ్యాధి లక్షణాలు, ఎలా వ్యాపిస్తుందంటే...

First Published Mar 24, 2020, 5:10 PM IST

హంటా వైరస్ గురించి వివిధ రకాల ప్రచారాలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువయ్యాయి. వాట్సాప్ లో ఫార్వార్డులు రకరకాల భాషల్లో ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అందులో నిజాలు తక్కుఇవా అబద్ధాలు ఎక్కువ. ఈ ఫేక్ న్యూస్ బారిన పడకుండా అసలు దాని గురించిన నిజాలు మీకోసం.