న్యూఢీల్లీ: ఇస్రో ప్రయోగించిన చంద్రయాన్-2 చంద్రునిపై అనేక విశేషాలను భూమికి చేరవేస్తోంది.  చంద్రయాన్-2 ఆర్బిటర్ కెమెరా చంద్రబిలాలను చిత్రీకరించింది. ఈ మేరకుఇస్రో ఈ విషయాన్ని ట్వీట్ చేసింది.

 

ఈ నెల 23వ తేదీన రాత్రి 7:42 గంటలకు ఆర్బిటర్ కెమెరా ద్వారా ఈ చిత్రాలను రికార్డు చేసింది. చంద్రునికి 4375 కి.మీ. ఎత్తు నుండి ఈ ఫోటోలను చిత్రీకరించారు. ఆర్బిటర్ టెర్రియన్ మ్యాపింగ్ కెమెరా-2 ఈ బిలాలను చిత్రీకరించినట్టుగా ఇస్రో ప్రకటించింది.

చంద్రుని ఉత్తరార్థ గోళంలోని జాక్సన్ మాక్, మిత్ర, కొరోలివే వంటి బిలాలా చాయా చిత్రాలను ఇస్రో విడుదల చేసింది. చంద్రునిపై సౌర మచ్చల చిత్రాలను ఇస్రో విడుదల చేసింది.