స్త్రీల హస్తప్రయోగంపై కమెడియన్ వ్యాఖ్యలు: హీరోను ఊహించుకుంటూ...

First Published Mar 15, 2021, 11:55 AM IST

భర్తను కోల్పోయిన మహిళలకు సెక్సువల్ డిజైర్స్ ఉండవా..? మరి దానిని వారు ఎలా తీర్చుకుంటారు. అందులో మహిళ హస్తప్రయోగం అలవాటు చేసుకుంటుంది.