చపాతీ పిండితో ఫేస్ ప్యాక్.. ముఖం మెరిసిపోతుంది..!

First Published May 8, 2021, 3:04 PM IST

గోధుమ పిండి తో ఫేస్ ప్యాక్ చేసుకుంటే.. ముఖంపై ఉన్న ట్యాన్ తొలగిపోతుంది. మరి ఈ పేస్ ప్యాక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..