అందం కోసం.. పురుషుల వీర్యంతో ఫేషియల్... కానీ...!

First Published Mar 2, 2021, 1:12 PM IST

పురుషుల తాజా వీర్యాన్ని ముఖానికి రాసుకొని.. అరగంట  తర్వాత శుభ్రం చేసుకుంటే.. ముఖం మెరిసిపోతుందని ఆమె చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన దాంట్లో నిజం ఉంది.