జూహీ చావ్లా ఫామ్ హౌస్ చూశారా..? ఎన్ని మామిడి పండ్లో..!

First Published May 7, 2021, 2:14 PM IST

ఆ మామిడి పండ్లు కుప్పలుగా పోసి ఉండగా.. ఆమె వాటికి దగ్గర్లో ఓ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని లాప్ టాప్ లో వర్క్ చేసుకుంటున్నారు.