పెళ్లైన ప్రతి అమ్మాయి తెలుసుకోవాల్సిన చట్టాలు ఇవి..!

First Published Mar 16, 2021, 11:27 AM IST

స్త్రీ తన భర్త,  కుటుంబ అనుమతి లేకుండా  అబార్షన్ చేయించుకునే హక్కు ఉంది