హీరోయిన్ల లాంటి ఎద అందాలు మీ సొంతం కావాలంటే...

First Published Apr 3, 2021, 11:43 AM IST

వ్యాయామం చేయడం, కఠినమైన జీవనశైలిని అనుసరించడం, సరిగ్గా తినడం, మసాజ్ చేయడం లాంటివి చేయడం వల్ల వక్షోజాలు పరిమాణం పెరుగుతాయి.