భార్య నిద్రపోయాక.. కూతుళ్లపై తండ్రి అత్యాచారం.. చివరకు..

First Published Jan 18, 2021, 1:52 PM IST

 తాను నిద్రపోయిన తర్వాత ఓ రోజు అర్థరాత్రి రెండు గంటల సమయంలో.. తన కూతురు ఏడస్తున్నట్లుగా వినిపించిందని చెప్పింది.