బంగారం బదులు డైమండ్స్ కొంటున్నారా..? ఈ నిజాలు తెలుసుకోవాల్సిందే..!

First Published Feb 16, 2021, 10:17 AM IST

చాలా మంది ఆభరణాలను ఇన్వెస్టిమెంట్ పర్పస్ ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే.. ఈ విషయంలో డైమెండ్స్ ఇన్వెస్టిమెంట్ కి పనికిరావని భావిస్తుంటారు.