అనుష్క శర్మ సోయగాల రహస్యం ఇదే...

First Published Feb 2, 2021, 12:51 PM IST

తన లైఫ్ కి సంబంధించిన అన్ని ఫోటోలను ఆమె సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తూనే ఉంటారు. తాజాగా.... ఆమె చర్మం వెనక రహస్యాన్ని తెలియజేశారు.