199 నియోజకవర్గాలు 

ఎగ్జిట్ పోల్స్:

ఇండియా టుడే యాక్సిస్ 

బీజేపీ 55-72

కాంగ్రెస్ 119-141

ఇతరులు 4-11

 

టైమ్స్ నౌ సిఎన్ఎక్స్  

బీజేపీ... 85

కాంగ్రెస్ (+)..105

బీఎస్పీ.. 2

ఇతరులు... 7