న్యూస్ రీడర్స్ ఇంత అందంగా ఉండటం క్రైమ్ తెలుసా!

First Published Jul 11, 2020, 11:46 AM IST

టెలివిజన్ న్యూస్ రీడర్ గా చేస్తూ... ఇంటర్నెట్ సెన్సేషన్ గా మారిపోయింది.