కరోనా కాలంలో మీ ఇంట్లో ఉండాల్సిన అత్యవసర గాడ్జెట్లు ఇవే.. వాటి గురించి తెలుసుకోండి..

First Published May 6, 2021, 7:17 PM IST

 కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఆరోగ్యం కంటే గొప్ప సంపద మరొకటి లేదని ప్రపంచానికి అర్థమైంది. ఇంతకుముందు ప్రజల ఇళ్లలో  థర్మామీటర్ మాత్రమే ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, ఆక్సిమీటర్లు వంటి పరికరాలు కూడా ప్రజల ఇళ్లలో  ఉన్నడం  తప్పనిసరి అవుతుంది.