వాట్సాప్ కొత్త ప్రైవసీ పాలసీ : 120 రోజుల తరువాత వారి ఎకౌంట్లు పూర్తిగా డిలెట్..

First Published Feb 24, 2021, 12:21 PM IST

వాట్సాప్  కొత్త ప్రైవసీ పాలసీ ఫిబ్రవరి 8 నుండి అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది, కాని  కొన్ని వివాదాల  మధ్య వాట్సాప్  సంస్థ ప్రైవసీ పాలసీని మే వరకు వాయిదా వేసింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాట్సాప్ ప్రైవసీ పాలసీ విధానానికి సంబంధించి ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది, దీని ప్రకారం వాట్సాప్ కొత్త  ప్రైవసీ పాలసీ విధానం 2021 మే 15 నుండి అమలు కానుంది.