నేటి నుంచి అమల్లోకి వాట్సాప్ కొత్త ప్రైవసీ పాలసీ.. అంగీకరించకపోతే ఏమి జరుగుతుంది ?

First Published May 15, 2021, 10:26 AM IST

నేటి నుంచి వాట్సాప్ కొత్త ప్రైవసీ పాలసీ (మే 15) నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఇప్పటికే కొత్త ప్రైవసీ పాలసీ చాలా మంది కోట్లు అంగీకరించారు, అలాగే ఇంకా అంగీకరించని వారు కూడా ఉన్నారు.