మీ జీవితంలోని సమస్యలు, విదేశీ యానం, పెళ్లి ఇలా ఏదైనా విషయం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా..? అయితే మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మా వద్ద ప్రతిభ గల జ్యోతిష్యులు ఉన్నారు. వారి ద్వారా  మీ సమస్యకు పరిష్కారం తెలుసుకోవచ్చు.

ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా.. మీరు పుట్టిన తేదీ, పుట్టిన సంవత్సరం, మీరు పుట్టిన సమయం ,పుట్టిన స్థలం, మీ రాశి, నక్షత్రం, పాదం వంటి వివరాలను మాకు పంపించండి.

astrology.asianetnews@gmail.com ఈ మెయిల్ కి మీ వివరాలను పంపించండి.