కనకదుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం జగన్(ఫోటోలు)

First Published Oct 4, 2019, 9:06 PM IST

కనకదుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం జగన్(ఫోటోలు)

ముఖ్యమంత్రి మెడలో పూలమాల వేస్తున్న మంత్రి వెల్లంపల్లి

ముఖ్యమంత్రి మెడలో పూలమాల వేస్తున్న మంత్రి వెల్లంపల్లి

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్

ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్

అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్న జగన్

అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్న జగన్

పట్టువస్త్రాలు తీసుకుని ప్రదక్షిణ చేస్తున్న జగన్

పట్టువస్త్రాలు తీసుకుని ప్రదక్షిణ చేస్తున్న జగన్

అర్చకులకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న సీఎం

అర్చకులకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తున్న సీఎం

పట్టువస్త్రాలు తీసుకొస్తున్న సీఎం జగన్

పట్టువస్త్రాలు తీసుకొస్తున్న సీఎం జగన్

అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్న సీఎం

అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్న సీఎం

సీఎంకు అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని అందజేస్తున్న ఆలయ సిబ్బంది

సీఎంకు అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని అందజేస్తున్న ఆలయ సిబ్బంది

పూర్ణకుంభం

పూర్ణకుంభం

పట్టువస్త్రాలతో ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తున్న సీఎం జగన్

పట్టువస్త్రాలతో ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తున్న సీఎం జగన్

ముఖ్యమంత్రికి ఆశీర్వచనం అందజేస్తున్న అర్చకులు

ముఖ్యమంత్రికి ఆశీర్వచనం అందజేస్తున్న అర్చకులు

Today's Poll

ఎంత మంది ఆటగాళ్లతో ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?