ప్రజా సేవలో సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయం

First Published 30, Sep 2019, 2:20 PM

ప్రజా సేవలో సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయం 

సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ లక్ష్మణ్

సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ లక్ష్మణ్

సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ నేతలు

సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ నేతలు

ఎంపీ కార్యాలయాన్ని పరిశీలిస్తున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ నేతలు

ఎంపీ కార్యాలయాన్ని పరిశీలిస్తున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ నేతలు

సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయంలో సమావేశమైన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ నేతలు

సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కార్యాలయంలో సమావేశమైన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ నేతలు

హుజూర్ నగర్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలపై చర్చిస్తున్న బీజేపీ అగ్రనేతలు

హుజూర్ నగర్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలపై చర్చిస్తున్న బీజేపీ అగ్రనేతలు

loader