షర్మిల చేతికి సరికొత్త ఆయుధం: జగన్ కు ప్రమాద ఘంటికలు

First Published Apr 22, 2021, 9:28 PM IST

షర్మిల, జగన్ ల మధ్య పొరపచ్చాలు ఉన్నాయనేది తరచుగా వినిపించే మాట. వారి మధ్య అభిప్రాయభేదాలు ఉన్నాయని స్వయంగా వైసీపీ నేతలే బహిరంగంగా పేర్కొన్నారు.