ప్రకాశం జిల్లా కొత్త ఎమ్మెల్యేలు వీరే (ఫోటోలు)

First Published 24, May 2019, 1:13 PM

ప్రకాశం జిల్లా కొత్త ఎమ్మెల్యేలు వీరే 

Maddisetti Venugopal Darsi(Prakasham )

Maddisetti Venugopal Darsi(Prakasham )

Daggubati Venkateswara Rao (Parchuru)

Daggubati Venkateswara Rao (Parchuru)

Karanam Balaramakrishna Murthy (Chirala)

Karanam Balaramakrishna Murthy (Chirala)

Balineni Srinivasa Reddy (Ongole)

Balineni Srinivasa Reddy (Ongole)

Manugunta Mahidhar Reddy (Kandukuru)

Manugunta Mahidhar Reddy (Kandukuru)

KP Nagarjuna Reddy (Markapuram)

KP Nagarjuna Reddy (Markapuram)

Anna Venkata Rambabu (Giddaluru)

Anna Venkata Rambabu (Giddaluru)

Dr Adimulapu Suresh (Yerragondapalem)

Dr Adimulapu Suresh (Yerragondapalem)

Gottipati Ravi Kumar (Addanki)

Gottipati Ravi Kumar (Addanki)

TJR Sudhakar Babu (Santhanutalapadu)

TJR Sudhakar Babu (Santhanutalapadu)

Dr M Venkaiah (Kondapi )

Dr M Venkaiah (Kondapi )

Burra Madhusudan (Yadav Kanigiri)

Burra Madhusudan (Yadav Kanigiri)

loader