హరీష్ శంకర్:

ఫార్మ్ హౌస్ లో కాదు.. ఫార్మ్ లో ఉన్నాడు!

 

మంచు మనోజ్:

ఒకటే బుల్లెట్..

 

నాని: 

కంగ్రాట్స్ బ్రదర్

 

అనిల్ రావిపూడి

 

బివిఎస్.రవి 

స్టాంప్ పడింది

 

రామ్ పోతినేని:

 

మంచు లక్ష్మి