స్వరూపానందేంద్ర స్వామికి కేసీఆర్ సాష్టాంగ నమస్కారం (ఫొటోలు)

First Published Dec 23, 2018, 9:52 PM IST

స్వరూపానందేంద్ర స్వామికి కేసీఆర్ సాష్టాంగ నమస్కారం (ఫొటోలు)