కేంద్రమంత్రి హర్ష్‌వర్థన్‌తో సీఎం కేసీఆర్ భేటీ (ఫోటోలు)

First Published Dec 22, 2018, 7:27 PM IST

కేంద్రమంత్రి హర్ష్‌వర్థన్‌తో సీఎం కేసీఆర్ భేటీ (ఫోటోలు)