ఈ కుక్కపిల్లని పిల్లి ఎలా కాపాడిందో చూడండి

First Published 2, Dec 2017, 12:54 PM IST
see how this puppy which has fallen in a ditch saved by a cat
Highlights

ప్రకృతి చిత్ర విచిత్రాల పుట్ట...అపుడపుడవి ఇలా బయటపడుతూ ఉంటాయి.

గుంతలో పడిపోయిన కుక్క పిల్లని పిల్లి ఎలా కాపాడిందో చూడండి

<

loader