నరబలులు చేస్తున్నారని స్థానికులు చితకబాదారు (వీడియో)

people kicked victims for human sacrifice
Highlights

నరబలులు చేస్తున్నారని స్థానికులు చితకబాదారు  (వీడియో)

ఈ ఘటన తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది నరబలులు క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నారని స్థానికులు చితకబాదారు

loader