దారుణం..కన్న తల్లిని నడి రోడ్డులో జుట్టు పట్టి లాక్కెళ్లిన సుపుత్రుడు (వీడియో)

Bengal cruelty shocks nation: Son grabs mother by hair, drags her through street
Highlights

బెంగాల్ లోని జార్ గ్రామ్ లో ఓ కుమారుని శాడిజమ్. కన్న తల్లిని నడి రోడ్డులో దారుణంగా జుట్టు పట్టి లాక్కెళ్లిన సుపుత్రుడు. ఈ సంఘటన చూసి అక్కడ వాళ్లని నిదీయగా వాళ్లని కూడా పట్టించుకోకుండా వీధిలోకి లాక్కొచ్చి చిత్రహింసలు పెట్టాడు. 

బెంగాల్ లోని జార్ గ్రామ్ లో ఓ కుమారుని శాడిజమ్. కన్న తల్లిని నడి రోడ్డులో దారుణంగా జుట్టు పట్టి లాక్కెళ్లిన సుపుత్రుడు. ఈ సంఘటన చూసి అక్కడ వాళ్లని నిదీయగా వాళ్లని కూడా పట్టించుకోకుండా వీధిలోకి లాక్కొచ్చి చిత్రహింసలు పెట్టాడు. తన బంధువుల్లో ఒకడు ఈ వీడియోని చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ సంఘటన తర్వాత అతని ఎవ్వరికి కనిపించకుండా పారిపోయాడు. పోలీసులు అతడి కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు.

                                                    

    https://www.mynation.com/news/bengal-cruelty-shocks-nation-son-grabs-mother-by-hair-drags-her-through-street-pcf3ra

 

loader