యాదాద్రిపై కేసీఆర్ సారు శిల్పాలు (ఫొటోలు)

First Published 7, Sep 2019, 10:48 AM

యాదగిరిగుట్ట (యాదాద్రి) ఆలయ అభివృద్ది పనుల్లో భాగంగా తెలంగాణ చరిత్రతో పాటు కేసీఆర్ చరిత్రను కూడ రాతి స్థంబాలపై చెక్కారు. 

యాదాద్రి శిలలపై శిల్పాలు ఇలా చెక్కారు...

యాదాద్రి శిలలపై శిల్పాలు ఇలా చెక్కారు...

యాదాద్రి శిలలపై ముఖ ఛాయలు ఎవరివి...

యాదాద్రి శిలలపై ముఖ ఛాయలు ఎవరివి...

యాదాద్రి శిలలపై గాంధీ మహాత్ముడు ఇలా రూపు దిద్దుకున్నాడు

యాదాద్రి శిలలపై గాంధీ మహాత్ముడు ఇలా రూపు దిద్దుకున్నాడు

యాదాద్రి శిలలపై మరో చిత్రం ఇలా రూపుదిద్దుకుంది.

యాదాద్రి శిలలపై మరో చిత్రం ఇలా రూపుదిద్దుకుంది.

యాదాద్రి శిలలపై శిల్పి ఉలి ఇలా మలిచింది...

యాదాద్రి శిలలపై శిల్పి ఉలి ఇలా మలిచింది...

యాదాద్రి శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు..

యాదాద్రి శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు..

యాదాద్రి శిలలపై రూపుదిద్దుకున్న చిత్రాలు...

యాదాద్రి శిలలపై రూపుదిద్దుకున్న చిత్రాలు...

యాదాద్రి శిలలపై కరెన్సీ చిత్రాలు ఇలా...

యాదాద్రి శిలలపై కరెన్సీ చిత్రాలు ఇలా...

యాదాద్రి శిలలపై నాణేలు ఇలా రూపుదిద్దుకున్నాయి

యాదాద్రి శిలలపై నాణేలు ఇలా రూపుదిద్దుకున్నాయి

యాదాద్రి శిలలపై మూడు చక్రములు గిరగిర...

యాదాద్రి శిలలపై మూడు చక్రములు గిరగిర...

యాదాద్రి శిలలపై గుర్రపు బగ్గీ.. యాదాద్రి టూ ఆలేరు కావచ్చు...

యాదాద్రి శిలలపై గుర్రపు బగ్గీ.. యాదాద్రి టూ ఆలేరు కావచ్చు...

యాదాద్రి శిలలపై తెలంగాణ చిత్రం...

యాదాద్రి శిలలపై తెలంగాణ చిత్రం...

యాదాద్రి శిలలపై ఓరుగల్లు కోట ద్వారం..

యాదాద్రి శిలలపై ఓరుగల్లు కోట ద్వారం..

యాదాద్రి శిలలపై హరితహారం ఆనవాళ్లు

యాదాద్రి శిలలపై హరితహారం ఆనవాళ్లు

యాదాద్రి శిలలపై కేసీఆర్ సారు ఇలా...

యాదాద్రి శిలలపై కేసీఆర్ సారు ఇలా...

loader