హైదరాబాద్‌లో ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు: అన్నీ తానైన నారా భువనేశ్వరీ (ఫోటోలు)

First Published 28, May 2020, 4:48 PM

హైదరాబాద్‌లో ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు: అన్నీ తానైన నారా భువనేశ్వరీ (ఫోటోలు)

<p>ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో కేక్ కట్ చేస్తున్న తెలంగాణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ</p>

ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో కేక్ కట్ చేస్తున్న తెలంగాణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ

<p>టీడీపీ నేతలతో ఎల్ రమణ</p>

టీడీపీ నేతలతో ఎల్ రమణ

<p>ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో బాలకృష్ణ, సుహాసినీ, రామకృష్ణ</p>

ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో బాలకృష్ణ, సుహాసినీ, రామకృష్ణ

<p>ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న బాలకృష్ణ, రామకృష్ణ, సుహాసినీ</p>

ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న బాలకృష్ణ, రామకృష్ణ, సుహాసినీ

<p>అందంగా ముస్తాబైన ఎన్టీఆర్ ఘాట్</p>

అందంగా ముస్తాబైన ఎన్టీఆర్ ఘాట్

<p>ఎన్టీఆర్ జీవిత విశేషాలతో కూడిన పత్రికను విడుదల చేస్తున్న బాలకృష్ణ</p>

ఎన్టీఆర్ జీవిత విశేషాలతో కూడిన పత్రికను విడుదల చేస్తున్న బాలకృష్ణ

<p>రక్తదాన శిబిరాన్ని పరిశీలిస్తున్న ఎల్ రమణ, ఇతర టీడీపీ నేతలు</p>

రక్తదాన శిబిరాన్ని పరిశీలిస్తున్న ఎల్ రమణ, ఇతర టీడీపీ నేతలు

<p>రక్తదాన శిబిరంలో  పాల్గొన్న వారికి ప్రశంసా పత్రాన్ని అందజేస్తున్న ఎల్ రమణ</p>

రక్తదాన శిబిరంలో  పాల్గొన్న వారికి ప్రశంసా పత్రాన్ని అందజేస్తున్న ఎల్ రమణ

<p>పార్టీ నేతలతో ఎల్ రమణ</p>

పార్టీ నేతలతో ఎల్ రమణ

<p>ఎన్టీఆర్ జీవిత విశేషాలతో కూడిన పత్రికను చదువుతున్న బాలయ్య, సుహాసినీ</p>

ఎన్టీఆర్ జీవిత విశేషాలతో కూడిన పత్రికను చదువుతున్న బాలయ్య, సుహాసినీ

<p>రక్తదానం చేస్తున్న టీడీపీ నేతలు</p>

రక్తదానం చేస్తున్న టీడీపీ నేతలు

loader