అదొక్కటి ఉంటే ఆ సమయంలో శృంగారం సుఖమే..

First Published Mar 10, 2020, 2:15 PM IST

పగటి పూట శృంగారంలో పాల్గొనడం వల్ల ఎలాంటి నష్టం ఉండదని స్పష్టం చేశారు. దీనిని కేవలం రాత్రికే పరిమితం చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.