కోరిక రగులుతున్నా.. రతిక్రీడలో సంతృప్తి లేదా?..ఇవి తెలుసుకోవాల్సిందే..

First Published May 6, 2021, 3:54 PM IST

శృంగారం ఓ అద్భుతమైన అనుభవం.. నరాల్లో తీయని కరెంట్ ప్రసరించి.. శరీరాన్ని స్వర్గసుఖాల్లో తేలియాడించడం.. అదో రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాంటి రోమాంఛిత అనుభవం. అయితే చాలామందికి సెక్స్ అంటే ఇష్టమే..కాకపోతే లైంగిక కోరికలు కలిగినప్పుడు వారిలో కొన్ని సమస్యలూ తలెత్తుతుంటాయి.