దేశ రాజధానిలో శునకానికి బంగారు విగ్రహం.. నేషనల్ హాలిడేగా డాగ్ డే .. !

First Published Feb 2, 2021, 10:35 AM IST

విశ్వాసం అనే పేరు వినగానే గుర్తుకు వచ్చేవి కుక్కులు. వీటికున్న విశ్వాసం ప్రపంచంలోని ఏ జంతువుకూ ఉండదు. అందుకే మనిషికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పెంపుడు జంతువుగా మారిపోయింది.