ఈ రాశి అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిలు ఎంత అదృష్టవంతులో!

First Published 22, Jul 2020, 2:41 PM

ఈ కింద పేర్కొన్న రాశుల వారిని పెళ్లిచేసుకున్న అబ్బాయిల జీవితం ప్రేమ విషయంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ రాశులకు చెందిన అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకుంటే.. వాళ్ల జీవితంలో ఆనందానికి కొదవు ఉండవంటున్నారు

<p>పెళ్లి అనగానే ప్రతి అమ్మాయి ఎన్నో కలలు కంటుంది. మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలని.. అతను జీవితంలో మంచిగా స్థిరపడి ఉండాలని.. ఐదు అంకెల జీతం అందుకోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అంతకు మించి.. తమను ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తి రావాలని అనుకుంటారు. మరి కోరుకున్న లక్షణాలతో భర్త దొరకాలంటే..జాతకాలు ఫాలో అవ్వాల్సిందేనని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.</p>

పెళ్లి అనగానే ప్రతి అమ్మాయి ఎన్నో కలలు కంటుంది. మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలని.. అతను జీవితంలో మంచిగా స్థిరపడి ఉండాలని.. ఐదు అంకెల జీతం అందుకోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అంతకు మించి.. తమను ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తి రావాలని అనుకుంటారు. మరి కోరుకున్న లక్షణాలతో భర్త దొరకాలంటే..జాతకాలు ఫాలో అవ్వాల్సిందేనని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

<p>మీరు చదివింది నిజమే..పెళ్లికి ముందు మీ జాతకాలను సరిచూసుకోవాలని వారు చెబుతున్నారు. మీ ఇద్దరి జాతకాలు కలిశాయో లేదో.. పెళ్లికి ముందే తెలుసుకోవడం వల్ల వారి ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ముందే తెలుసుకోవచ్చని వారు చెబుతున్నారు. అయితే.. ఈ కింద పేర్కొన్న రాశుల వారిని పెళ్లిచేసుకున్న అబ్బాయిల జీవితం ప్రేమ విషయంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ రాశులకు చెందిన అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకుంటే.. వాళ్ల జీవితంలో ఆనందానికి కొదవు ఉండవంటున్నారు. మరి ఆ రాశులేంటో మనమూ చూసేద్దామా..</p>

మీరు చదివింది నిజమే..పెళ్లికి ముందు మీ జాతకాలను సరిచూసుకోవాలని వారు చెబుతున్నారు. మీ ఇద్దరి జాతకాలు కలిశాయో లేదో.. పెళ్లికి ముందే తెలుసుకోవడం వల్ల వారి ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ముందే తెలుసుకోవచ్చని వారు చెబుతున్నారు. అయితే.. ఈ కింద పేర్కొన్న రాశుల వారిని పెళ్లిచేసుకున్న అబ్బాయిల జీవితం ప్రేమ విషయంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ రాశులకు చెందిన అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకుంటే.. వాళ్ల జీవితంలో ఆనందానికి కొదవు ఉండవంటున్నారు. మరి ఆ రాశులేంటో మనమూ చూసేద్దామా..

<p>కుంభ రాశి..</p>

<p>ఈ రాశికి చెందిన అబ్బాయిలను పెళ్లిచేసుకున్న అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. ఎవరినైనా ఇట్టే ఆకర్షించగలరు.  ప్రేమ విషయంలోనూ.. ఈ రాశి అబ్బాయిలు చాలా బలంగా ఉంటారు. కట్టుకున్న భార్యను చివరి వరకు ప్రాణంగా ప్రేమిస్తారు. అంతేకాకుండా ప్రతి విషయంలోనూ  అండగా ఉంటారు.</p>

<p> </p>

కుంభ రాశి..

ఈ రాశికి చెందిన అబ్బాయిలను పెళ్లిచేసుకున్న అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. ఎవరినైనా ఇట్టే ఆకర్షించగలరు.  ప్రేమ విషయంలోనూ.. ఈ రాశి అబ్బాయిలు చాలా బలంగా ఉంటారు. కట్టుకున్న భార్యను చివరి వరకు ప్రాణంగా ప్రేమిస్తారు. అంతేకాకుండా ప్రతి విషయంలోనూ  అండగా ఉంటారు.

 

<p>వృషభ రాశి..</p>

<p>ఈ రాశి అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిలకు వాళ్ల జీవితంలో తీరని కోరికంటూ ఏదీ ఉండదు. ఈ రాశి అబ్బాయిలు.. తమ భార్యలు అడిగినది ఏదీ కాదనరు. ఏ విషయంలోనూ భార్యను అసంతృప్తిపరచరు. ఒకవేళ భార్య అతి కోపిష్టి అయినా కూడా.. వాళ్లు మాత్రం చాలా ప్రేమగా ఉంటారు.</p>

వృషభ రాశి..

ఈ రాశి అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిలకు వాళ్ల జీవితంలో తీరని కోరికంటూ ఏదీ ఉండదు. ఈ రాశి అబ్బాయిలు.. తమ భార్యలు అడిగినది ఏదీ కాదనరు. ఏ విషయంలోనూ భార్యను అసంతృప్తిపరచరు. ఒకవేళ భార్య అతి కోపిష్టి అయినా కూడా.. వాళ్లు మాత్రం చాలా ప్రేమగా ఉంటారు.

<p>కర్కాటక రాశి..</p>

<p>ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు తమ భార్యకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు. ఎప్పటికప్పుడు భార్యలకు సర్ ఫ్రైజ్ లు ఇస్తూ.. ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటారు. భార్యను అమితంగా ప్రేమిస్తుంటారు. కొంచెం కోపం ఎక్కువైనా... భార్యను ప్రేమించే విషయంలో మాత్రం ఎక్కడా రాజీపడరు.<br />
 </p>

కర్కాటక రాశి..

ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు తమ భార్యకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు. ఎప్పటికప్పుడు భార్యలకు సర్ ఫ్రైజ్ లు ఇస్తూ.. ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటారు. భార్యను అమితంగా ప్రేమిస్తుంటారు. కొంచెం కోపం ఎక్కువైనా... భార్యను ప్రేమించే విషయంలో మాత్రం ఎక్కడా రాజీపడరు.
 

<p>సింహ రాశి..</p>

<p>ఈ రాశికి చెందిన అబ్బాయిలు..ఎలాంటి అమ్మాయినైనా ఇట్టే ఎట్రాక్ట్ చేయగలరు. బెస్ట్ హజ్బెండ్ అవార్డు ఈ రాశివారికి రాసిఇవ్వొచ్చు. భార్యను అమితంగా ప్రేమిస్తారు. వాళ్లకి ఎక్కువగా ప్రయార్టీ ఇస్తారు.<br />
 </p>

సింహ రాశి..

ఈ రాశికి చెందిన అబ్బాయిలు..ఎలాంటి అమ్మాయినైనా ఇట్టే ఎట్రాక్ట్ చేయగలరు. బెస్ట్ హజ్బెండ్ అవార్డు ఈ రాశివారికి రాసిఇవ్వొచ్చు. భార్యను అమితంగా ప్రేమిస్తారు. వాళ్లకి ఎక్కువగా ప్రయార్టీ ఇస్తారు.
 

<p>తుల రాశి..</p>

<p>ఇక రాశి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయింతా అదృష్టవంతులు మరొకరు ఉండరు. భార్యను తప్ప... మరో అమ్మాయి వంక కూడా చూడరు. కలలో కూడా వేరే అమ్మాయి గురించి ఆలోచించరు. చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు. భార్యను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. చాలా గుణవంతులు. భార్యను ప్రతి నిమిషం సంతోషంగా ఉంచాలని భావిస్తుంటారు. </p>

తుల రాశి..

ఇక రాశి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయింతా అదృష్టవంతులు మరొకరు ఉండరు. భార్యను తప్ప... మరో అమ్మాయి వంక కూడా చూడరు. కలలో కూడా వేరే అమ్మాయి గురించి ఆలోచించరు. చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు. భార్యను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. చాలా గుణవంతులు. భార్యను ప్రతి నిమిషం సంతోషంగా ఉంచాలని భావిస్తుంటారు. 

loader