డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు శాస్త్ర పండితులు -శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు. సునంద రాజన్ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు కేంద్రం.తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్:  9440611151


    
గమనిక:- ఈ నెలలో శుభ కార్యక్రమాలకు శుభముహూర్తాలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో అనే విషయంగా సామూహికంగా అందరిని, అన్ని ప్రాంతాల వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముహూర్తాలు తెలియ జేయడం జరుగుతున్నది. మీకు కావలసిన "మూహూర్త సమయం" కొరకు మీ వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన చేయించుకుని, మీ జన్మనామం లేదా వ్యహార నామ ఆధారంగా ముహూర్తాల కొరకు మీకు అందుబాటులో ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష పండితులను సంప్రదించి వారికి దక్షిణ,తాంబూలాదులనిచ్చి, మీ తారబలం, చంద్రబలం, గురుబలం, దశబలం, గోచారబలం మొదలగు విషయలపై పరిశోధన చేయించుకుని సరియైన ముహూర్తాన్ని అడిగి తెలుసుకోగలరు జైశ్రీమన్నారాయణ.

    2 - సెప్టెంబర్  -2020  బుధవారం
    
పెండ్లి చూపులు 

అన్నప్రాసన 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

రిజిస్ట్రేషన్లకు 

అగ్రిమెంట్లకు

వాణిజ్య వ్యాపారాలకు  

    3  - సెప్టెంబర్ -2020 గురువారం
    
పెండ్లి చూపులు 

అన్నప్రాసన 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాణిజ్య వ్యాపారాలకు

    4 - సెప్టెంబర్ -2020 శుక్రవారం

పెండ్లి చూపులు 

అన్నప్రాసన 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాహన ప్రారంభాలకు 

సాధారణ కార్యాలకు     


    5  - సెప్టెంబర్ -2020 శనివారం
    
పెండ్లి చూపులు 

అన్నప్రాసన 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాహన ప్రారంభాలకు 

సాధారణ కార్యాలకు     
    
    6  - సెప్టెంబర్ -2020 ఆదివారం 

పెండ్లి చూపులు 

అన్నప్రాసన 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాణిజ్య వ్యాపారాలకు
    
    9 - సెప్టెంబర్ -2020 బుధవారం 

పెండ్లి చూపులు 

రిజిస్ట్రేషన్లకు 

వాణిజ్య వ్యాపారాలకు
     
    10  -సెప్టెంబర్ -2020 గురువారం 

అన్నప్రాసనలకు 

పెండ్లి చూపులు 

రిజిస్ట్రేషన్లకు 

వాణిజ్య వ్యాపారాలకు

అగ్రిమెంట్లకు

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

    11  - సెప్టెంబర్ -2020 శుక్రవారం 

అన్నప్రాసనలకు 

పెండ్లి చూపులు 

రిజిస్ట్రేషన్లకు 


    
    12  - సెప్టెంబర్ -2020 శనివారం 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

పెండ్లి చూపులు

సాధారణ కార్యాలకు 


    13  - సెప్టెంబర్ -2020 ఆదివారం 

అన్నప్రాసనలకు 

పెండ్లి చూపులు 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

అగ్రిమెంట్లకు

రిజిస్ట్రేషన్లకు 

సాధారణ కార్యాలకు 

    19  - సెప్టెంబర్ -2020 శనివారం 

అన్నప్రాసనలకు 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాణిజ్యం

    20 - సెప్టెంబర్ -2020 ఆదివారం 

అన్నప్రాసనలకు 

వాణిజ్యం

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

సాధారణ కార్యాలకు 


    24 - సెప్టెంబర్ -2020 గురువారం 

అన్నప్రాసనలకు 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

అగ్రిమెంట్లకు

రిజిస్ట్రేషన్లకు 

    26  - సెప్టెంబర్ -2020 శనివారం 

అన్నప్రాసనలకు 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాణిజ్యం

రిజిస్ట్రేషన్లకు 

    27  - సెప్టెంబర్ -2020 ఆదివారం 

అన్నప్రాసనలకు 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాణిజ్యం

అగ్రిమెంట్లకు


    28 - సెప్టెంబర్ -2020 సోమవారం 

అన్నప్రాసనలకు 

బిడ్డను ఊయాలలో వేసుటకు 

వాణిజ్యం

సాధారణ కార్యాలకు 

గమనిక :- తిరిగి ముహూర్తాలు నిజ ఆశ్వీయుజ మాసం అనగా ఆంగ్ల తేది ప్రకారం అక్టోబర్ 19 నుండి  శుభ ముహూర్తాలు ప్రారంభం అవుతాయి. పైన తెలియజేసిన సామాన్య ముహూర్తాలు మీ జాతక ఆధారంగా తారాబలం చూసుకుని అత్యంత అవసరంమైన వాటిని నిర్వహించండి. సమయం ఉంది అనుకుంటే అక్టోబర్ 19 వరకు అనుకూలమైన ముహూర్తాల కొరకు వేచి ఉండండి.