(వీడియో) వైజాగ్ లో వింత జీవుల కలకలం

(వీడియో) వైజాగ్ లో వింత జీవుల కలకలం

వైజాగ్ లో వింత జీవులు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. నగరంలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ భవనంలోకి రాత్రి మూడు వింతజీవులు ప్రవేశించినట్లు కనుగొన్నారు. అవేంటనే విషయంలో ఎవరికీ అంతు పట్టటం లేదు వాటి దగ్గరకు పోవటానికి కూడా జనాలు భయపడుతున్నారు. భవన నిర్మాణంలో ఉన్న వారికి ఈ జీవులు కనిపించటంతో కాస్త హడావుడి మొదలైంది. దాంతో రెండు జీవులు భవనంలోని ఓ మూలకు చేరుకున్నాయి. మరో జీవి ఎక్కడుందో తెలియలేదు. మొత్తానికి అవేంటో ఎవరికీ అర్దం కాలేదు. 

 

Sign in to Comment/View Comments

Recent News

Recent Videos