230 నియోజకవర్గాలు

ఎగ్జిట్ పోల్స్:

ఇండియా టుడే యాక్సిస్ 

కాంగ్రెస్...... 104  - 122 (41)

బీజేపీ.... 102 - 120 (40)

బీఎస్పీ..... 1-3

ఇతరులు...  3-8

 

టైమ్స్ నౌ:

బిజెపి...... 126

కాంగ్రెస్..... 89

బీఎస్పీ..... 6

ఇతరులు..... 9

 

ఆజ్ తక్ 

బిజెపి 102-120

కాంగ్రెస్ 104-122

బీఎస్పీ 0

ఇతరులు 4-11

జన్ కీ బాత్ సర్వే

కాంగ్రెస్  95-115
బిజెపి 108-128
బిఎస్పీ 0-0
ఇతరులు 0-7

 

ఎబిపి న్యూస్
 
కాంగ్రెస్ : 126 
బిజెపి     :  94
ఇతరులు : 10