లెగ్గింగ్స్ కొంటున్నారా..? ఇవి గమనించాల్సిందే..!

First Published Apr 2, 2021, 12:23 PM IST

లెగ్గింగ్స్ యొక్క పొడవు చూడండి: లెగ్గింగ్స్ యొక్క పొడవు సరైనదని నిర్ధారించుకోండి, లేకపోతే అవి షార్ట్స్ గా కనపడతాయి