శారదా పీఠంలో వైఎస్ జగన్ పూజలు (ఫొటోలు)

First Published 3, Feb 2020, 8:22 PM IST

విశాఖపట్నం శారదా పీఠం వార్షికోత్సవానికి హాజరయ్యారు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్. 

విశాఖ శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ పూజలు

విశాఖ శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ పూజలు

విశాఖ శారదాపీఠంలో తెలంగాణ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్

విశాఖ శారదాపీఠంలో తెలంగాణ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్

విశాఖ శారదాపీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి  నుండి జ్ఞాపిక అందుకుంటున్న తలసాని

విశాఖ శారదాపీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి నుండి జ్ఞాపిక అందుకుంటున్న తలసాని

విశాఖ శారదాపీఠంలో జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో గోపూజ చేస్తున్న జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో గోపూజ చేస్తున్న జగన్

శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రత్యేక పూజలు

శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రత్యేక పూజలు

శారదాపీఠంలో జరిగిన పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వైఎస్ జగన్

శారదాపీఠంలో జరిగిన పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వైఎస్ జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో యాగం... దండం పెట్టుకుంటున్న జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో యాగం... దండం పెట్టుకుంటున్న జగన్

శారదాపీఠంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజ నిర్వహిస్తున్న పీఠాధిపతి... పాల్గొన్న జగన్

శారదాపీఠంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజ నిర్వహిస్తున్న పీఠాధిపతి... పాల్గొన్న జగన్

యాగం నిర్వహిస్తున్న  పండితులు... పాల్గొన్న సీఎం

యాగం నిర్వహిస్తున్న పండితులు... పాల్గొన్న సీఎం

విశాఖ శారదాపీఠంలో అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటున్న వైఎస్ జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటున్న వైఎస్ జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం... పాల్గొన్న సీఎం జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం... పాల్గొన్న సీఎం జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న జగన్

సీఎం వైఎస్ జగన్ సన్మానిస్తున్న విశాఖ శారదాపీఠాధిపతి

సీఎం వైఎస్ జగన్ సన్మానిస్తున్న విశాఖ శారదాపీఠాధిపతి

విశాఖ శారదాపీఠం వేదపాఠశాల విద్యార్థులతో సీఎం వైఎస్ జగన్

విశాఖ శారదాపీఠం వేదపాఠశాల విద్యార్థులతో సీఎం వైఎస్ జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్

విశాఖ శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్

శారదాపీఠంలో సీఎం జగన్ చేత ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తున్న పీఠాధిపతి

శారదాపీఠంలో సీఎం జగన్ చేత ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తున్న పీఠాధిపతి

సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రసాదం అందిస్తున్న పండితులు

సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రసాదం అందిస్తున్న పండితులు

సీఎం వైఎస్ జగన్ కు జ్ఞాపిక అందజేస్తున్న విశాఖ శారదాపీఠాధిపతి

సీఎం వైఎస్ జగన్ కు జ్ఞాపిక అందజేస్తున్న విశాఖ శారదాపీఠాధిపతి

విశాఖ శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ పూజలు

విశాఖ శారదాపీఠంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ పూజలు

loader