తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఫోటోలు

First Published 7, Oct 2019, 2:56 PM

తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఫోటోలు

బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమలలో  భక్తుల సందడి

బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమలలో భక్తుల సందడి

బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమల వీధుల్లో స్వామి వారి ఊరేగింపు

బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమల వీధుల్లో స్వామి వారి ఊరేగింపు

శ్రీవారిని రథంపై ఊరేగిసున్న దృశ్యం

శ్రీవారిని రథంపై ఊరేగిసున్న దృశ్యం

తిరుమలలో స్వామి రథం ఊరేగింపును తిలకిస్తున్న భక్తులు

తిరుమలలో స్వామి రథం ఊరేగింపును తిలకిస్తున్న భక్తులు

తిరుమలలో స్వామి రథం ఊరేగింపుః

తిరుమలలో స్వామి రథం ఊరేగింపుః

తిరుమల వెంకన్న రథం ఊరేగింపు  కోసం చూస్తున్న భక్తులు

తిరుమల వెంకన్న రథం ఊరేగింపు కోసం చూస్తున్న భక్తులు

తిరుమలలో భక్తుల సందడి దృశ్యం

తిరుమలలో భక్తుల సందడి దృశ్యం

తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహం

తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహం

తిరుమల కొండపై అద్భుత్తఘట్టమైన రథం ఊరేగింపు

తిరుమల కొండపై అద్భుత్తఘట్టమైన రథం ఊరేగింపు

loader