స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతికి కేసీఆర్ పుష్పాభిషేకం (ఫొటోలు)

First Published 26, Jun 2019, 9:08 PM IST

స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతికి కేసీఆర్ పుష్పాభిషేకం (ఫొటోలు)

స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతికి కేసీఆర్ పుష్పాభిషేకం

స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతికి కేసీఆర్ పుష్పాభిషేకం

loader