కల్నల్ సంతోష్ బాబు కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 22, Jun 2020, 5:07 PM

కల్నల్ సంతోష్ బాబు కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

<p>కల్నల్ సంతోష్‌బాబు చిత్రపటానికి నమస్కరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్</p>

కల్నల్ సంతోష్‌బాబు చిత్రపటానికి నమస్కరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

<p>కల్నల్ సంతోష్ బాబుకు నివాళులర్పిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్</p>

కల్నల్ సంతోష్ బాబుకు నివాళులర్పిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

<p>ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను కల్నల్ సంతోష్ బాబు నివాసానికి తీసుకొస్తున్న మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి</p>

ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను కల్నల్ సంతోష్ బాబు నివాసానికి తీసుకొస్తున్న మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి

loader