రబ్బరు బుల్లెట్లు, రాళ్లు: ఛలో ట్యాంక్‌బండ్ హింసాత్మకం (ఫోటోలు)

First Published 9, Nov 2019, 9:35 PM

చలో ట్యాంక్‌బండ్ కార్యక్రమం సందర్భంగా హిమాయత్‌నగర్, సెక్రటేరియట్, లిబర్టీ, ట్యాంక్‌బండ్ వద్ద పోలీసులు ఆర్టీసీ కార్మికులపై లాఠీచార్జీ చేశారు. హిమాయత్‌నగర్‌ వద్ద పోలీసులు దుకాణాలను పోలీసులు మూయించారు.

బారికేడ్లను దూకేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న మహిళా కార్మికులు

బారికేడ్లను దూకేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న మహిళా కార్మికులు

బారికేడ్లను దూకేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న మహిళా కార్మికులను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

బారికేడ్లను దూకేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న మహిళా కార్మికులను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

పోలీసుల లాఠీచార్జీతో రోదిస్తున్న మహిళా కార్మికురాలు

పోలీసుల లాఠీచార్జీతో రోదిస్తున్న మహిళా కార్మికురాలు

బ్యానర్లు ప్రదర్శిస్తున్న కార్మికులను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

బ్యానర్లు ప్రదర్శిస్తున్న కార్మికులను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

ట్యాంక్‌బండ్ వైపు దూసుకొస్తున్న కార్మికులను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

ట్యాంక్‌బండ్ వైపు దూసుకొస్తున్న కార్మికులను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

పోలీసు బలగాల కవాతు

పోలీసు బలగాల కవాతు

కార్మికులపై భాష్పవాయువును ప్రయోగిస్తున్న పోలీసులు

కార్మికులపై భాష్పవాయువును ప్రయోగిస్తున్న పోలీసులు

పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వుతున్న నిరసనకారులు

పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వుతున్న నిరసనకారులు

పోలీసులపై చెప్పుతో దాడి చేస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసులపై చెప్పుతో దాడి చేస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

లాఠీఛార్జీ సందర్భంగా కార్మికుడి తలకు గాయాలు

లాఠీఛార్జీ సందర్భంగా కార్మికుడి తలకు గాయాలు

ఆందోళనకారులను తరిమికొడుతున్న పోలీసులు

ఆందోళనకారులను తరిమికొడుతున్న పోలీసులు

ఆర్టీసీ కార్మికులపై లాఠీఛార్జి చేస్తున్న పోలీసులు

ఆర్టీసీ కార్మికులపై లాఠీఛార్జి చేస్తున్న పోలీసులు

ఆర్టీసీ కార్మికులపై లాఠీఛార్జి చేస్తున్న పోలీసులు

ఆర్టీసీ కార్మికులపై లాఠీఛార్జి చేస్తున్న పోలీసులు

పోలీసులకు భయపడి పరుగులు తీస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసులకు భయపడి పరుగులు తీస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆందోళనకారులు

పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆందోళనకారులు

బారికేడ్లను ఛేదించుకుని దూసుకొస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

బారికేడ్లను ఛేదించుకుని దూసుకొస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

లాఠీఛార్జిని అడ్డుకుంటున్న మహిళా ఉద్యోగి

లాఠీఛార్జిని అడ్డుకుంటున్న మహిళా ఉద్యోగి

పోలీసు బలగాలపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసు బలగాలపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసు బలగాలపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసు బలగాలపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసు బలగాలపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

పోలీసు బలగాలపై రాళ్లు రువ్వుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

ఆర్టీసీ నేతలను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

ఆర్టీసీ నేతలను అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు

ఆర్టీసీ కార్మికులపై లాఠీఛార్జి చేస్తున్న పోలీసులు

ఆర్టీసీ కార్మికులపై లాఠీఛార్జి చేస్తున్న పోలీసులు

loader