వనపర్తిలో సినారె 88వ జయంతి ఉత్సవాలు (ఫోటోలు)

First Published 28, Jul 2019, 5:01 PM

వనపర్తిలో సినారె 88వ జయంతి ఉత్సవాలు (ఫోటోలు)

వేదికపై ప్రసంగిస్తున్న మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి

వేదికపై ప్రసంగిస్తున్న మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి

ఫోటో ప్రదర్శనను తిలకిస్తున్న మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి

ఫోటో ప్రదర్శనను తిలకిస్తున్న మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి

వేదికపై సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, దేశపతి శ్రీనివాస్

వేదికపై సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, దేశపతి శ్రీనివాస్

పూలతో అలంకరించిన అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పిస్తున్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

పూలతో అలంకరించిన అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పిస్తున్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

సి నారాయణ రెడ్డి చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించిన మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

సి నారాయణ రెడ్డి చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించిన మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

రిజిస్టర్‌లో సంతకం చేస్తున్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

రిజిస్టర్‌లో సంతకం చేస్తున్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తున్న అతిథులు

ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తున్న అతిథులు

రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చిన క‌వులు, క‌ళాకారులు, సాహితీప్రియులు

రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చిన క‌వులు, క‌ళాకారులు, సాహితీప్రియులు

loader