ఆర్టికల్ 370 రద్దు: లెఫ్ట్ పార్టీల ధర్నా(ఫోటోలు)

First Published Aug 7, 2019, 5:39 PM IST

ఆర్టికల్ 370 రద్దు: లెఫ్ట్ పార్టీల ధర్నా(ఫోటోలు)

పీఓడబ్ల్యూ నేత సంధ్య అరెస్ట్

పీఓడబ్ల్యూ నేత సంధ్య అరెస్ట్

లెఫ్ట్ పార్టీల కార్యకర్తల ర్యాలీ

లెఫ్ట్ పార్టీల కార్యకర్తల ర్యాలీ

లెప్ట్ పార్టీల కార్యకర్తల అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

లెప్ట్ పార్టీల కార్యకర్తల అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

బలవంతంగా లెఫ్ట్ పార్టీల కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకెళ్తున్న పోలీసులు

బలవంతంగా లెఫ్ట్ పార్టీల కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకెళ్తున్న పోలీసులు

అరెస్ట్ చేసిన లెప్ట్ పార్టీల కార్యకర్తలను వ్యాన్ లో ఎక్కిస్తున్న పోలీసులు

అరెస్ట్ చేసిన లెప్ట్ పార్టీల కార్యకర్తలను వ్యాన్ లో ఎక్కిస్తున్న పోలీసులు

లెఫ్ట్ పార్టీల కార్యకర్తలను బలవంతంగా లాక్కెళ్తున్న పోలీసులు

లెఫ్ట్ పార్టీల కార్యకర్తలను బలవంతంగా లాక్కెళ్తున్న పోలీసులు

సీపీఐఎంఎల్ ప్రజాపంథా నేత ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

సీపీఐఎంఎల్ ప్రజాపంథా నేత ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

370 ఆర్టికల్ ను రద్దు చేస్తూ లెప్ట్ పార్టీల ర్యాలీ

370 ఆర్టికల్ ను రద్దు చేస్తూ లెప్ట్ పార్టీల ర్యాలీ

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?