బరువు తగ్గాలా? కొవ్వు తగ్గాలా? దేనికోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు??

First Published May 15, 2021, 1:02 PM IST

 అందంగా, సన్నగా, నాజూగ్గా, మెరుపుతీగలా ఉండాలని కోరుకోని వారు ఉంటారా? ఒంట్లో కాస్త కొవ్వు చేరగానే.. కూసింత లావైనట్టు అనిపించగానే డైటింగ్ లు, ఎక్సర్ సైజులు, యోగాలు మొదలుపెట్టేస్తారు.