బరువు తగ్గించే బెస్ట్ మెడిసిన్.. అది కూడా అన్నంతో..!

First Published Mar 16, 2021, 1:11 PM IST

మిగిలిన అన్నాన్ని మట్టి కుండలో ఉంచండి. దానికి నీరు కలపండి. రాత్రిపూట వదిలివేయండి. ఇప్పుడు ఈ అన్నాన్ని ఉదయాన్నే అల్పాహారంగా తీసుకుంటే చాలా మంచిదట.