దాచాల్సివని చూపించేస్తూ, కళ్ళతో కవ్విస్తున్న వర్షిణి... రోజ్ కలర్ లో డ్రెస్ సూపర్ హాట్ గ్లామర్!

First Published Mar 22, 2021, 6:19 PM IST


వర్షిణి విశాలమైన పరువాలను పొదుపైన దుస్తులు దాచలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. అందుకే దాచాల్సినవి కూడా కనిపించేస్తుండగా... కళ్ళతో కవ్విస్తూ మరింత రెచ్చగొట్టింది వర్షిణి సుందర రాజన్.