2019 బిగ్గెస్ట్ బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్స్.. బాలీవుడ్ కి ధీటుగా టాలీవుడ్ కలెక్షన్స్

First Published 12, Dec 2019, 9:45 AM

ఈ రోజుల్లో బాలీవుడ్ కోలీవుడ్ టాలీవుడ్ అని తేడా లేకుండా  అన్ని భాషల్లోని సినిమాలు ఇండియన్ బాక్ ఆఫీస్ వద్ద సాలిడ్ కలెక్షన్స్ అందుకుంటున్నాయి. ఇక 2019 ఎండింగ్ కి వచ్చేసింది. ఇప్పటివరకు ఇండియాలో వేల సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. అయితే అందులో టాప్ గ్రాస్ కలెక్షన్స్ అందుకున్న సినిమాల్లో బాలీవుడ్ తో పోటీగా టాలీవుడ్ సినిమాలు నిలవడం విశేషం.

వరల్డ్ వైడ్ గా 2019లో అత్యధిక కలెక్షన్స్ అందుకున్న ఇండియన్ సినిమాలు ఇవే..

వరల్డ్ వైడ్ గా 2019లో అత్యధిక కలెక్షన్స్ అందుకున్న ఇండియన్ సినిమాలు ఇవే..

వార్ - బడ్జెట్: 200కోట్లు - గ్రాస్ 456కోట్లు - షేర్స్ 183కోట్లు

వార్ - బడ్జెట్: 200కోట్లు - గ్రాస్ 456కోట్లు - షేర్స్ 183కోట్లు

ప్రభాస్ సాహో - బడ్జెట్ 325కోట్లు - గ్రాస్ 420.6కోట్లు - షేర్స్ 213.6కోట్లు

ప్రభాస్ సాహో - బడ్జెట్ 325కోట్లు - గ్రాస్ 420.6కోట్లు - షేర్స్ 213.6కోట్లు

కబీర్ సింగ్ - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్  365కోట్లు - షేర్స్  275.1కోట్లు

కబీర్ సింగ్ - బడ్జెట్ 50కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్  365కోట్లు - షేర్స్  275.1కోట్లు

ఉరి: ద సర్జికల్ స్ట్రైక్ - బడ్జెట్ 30కోట్లు- గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 332- షేర్స్ - 133కోట్లు

ఉరి: ద సర్జికల్ స్ట్రైక్ - బడ్జెట్ 30కోట్లు- గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 332- షేర్స్ - 133కోట్లు

సల్మాన్ ఖాన్ భారత్ బడ్జెట్ 125కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 327- షేర్స్ 123కోట్లు

సల్మాన్ ఖాన్ భారత్ బడ్జెట్ 125కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 327- షేర్స్ 123కోట్లు

విజయ్ బిగిల్ - బడ్జెట్ 150+కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 300కోట్లు - షేర్స్ 163.1కోట్లు

విజయ్ బిగిల్ - బడ్జెట్ 150+కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 300కోట్లు - షేర్స్ 163.1కోట్లు

హౌజ్ ఫుల్ 4 - బడ్జెట్ 125కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 296.8కోట్లు - షేర్స్ 118.7కోట్లు

హౌజ్ ఫుల్ 4 - బడ్జెట్ 125కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 296.8కోట్లు - షేర్స్ 118.7కోట్లు

మిషిన్ మంగళ్ - బడ్జెట్ 75కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 282.8కోట్లు - షేర్స్ 113.1కోట్లు

మిషిన్ మంగళ్ - బడ్జెట్ 75కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 282.8కోట్లు - షేర్స్ 113.1కోట్లు

సైరా నరసింహా రెడ్డి - బడ్జెట్ 225కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 248కోట్లు - షేర్స్ 145కోట్లు

సైరా నరసింహా రెడ్డి - బడ్జెట్ 225కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 248కోట్లు - షేర్స్ 145కోట్లు

గల్లీ బాయ్ - బడ్జెట్ 75కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 229.5కోట్లు-షేర్స్ 91.8కోట్లు

గల్లీ బాయ్ - బడ్జెట్ 75కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 229.5కోట్లు-షేర్స్ 91.8కోట్లు

రజినీకాంత్ పేటా - బడ్జెట్ 125కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 225కోట్లు - షేర్స్ 118కోట్లు

రజినీకాంత్ పేటా - బడ్జెట్ 125కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 225కోట్లు - షేర్స్ 118కోట్లు

టోటల్ ఢమాల్ - బడ్జెట్ 105కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 222 - షేర్స్ 88కోట్లు

టోటల్ ఢమాల్ - బడ్జెట్ 105కోట్లు - గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 222 - షేర్స్ 88కోట్లు

సూపర్ 30- బడ్జెట్ 90కోట్లు -గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 209కోట్లు - షేర్స్ 83కోట్లు

సూపర్ 30- బడ్జెట్ 90కోట్లు -గ్రాస్ కలెక్షన్స్ 209కోట్లు - షేర్స్ 83కోట్లు

ఛిచ్చోరె - బడ్జెట్  50కోట్లు - గ్రాస్ 203కలెక్షన్స్  కోట్లు - షేర్స్  81కోట్లు

ఛిచ్చోరె - బడ్జెట్  50కోట్లు - గ్రాస్ 203కలెక్షన్స్  కోట్లు - షేర్స్  81కోట్లు

కేసరి- బడ్జెట్  100కోట్లు - గ్రాస్ 202కోట్లు

కేసరి- బడ్జెట్  100కోట్లు - గ్రాస్ 202కోట్లు

డ్రీమ్ గర్ల్ -  బడ్జెట్  40కోట్లు - గ్రాస్ 196కోట్లు-షేర్స్  80కోట్లు

డ్రీమ్ గర్ల్ -  బడ్జెట్  40కోట్లు - గ్రాస్ 196కోట్లు-షేర్స్  80కోట్లు

మహర్షి -  బడ్జెట్  90కోట్లు - గ్రాస్ 184కోట్లు-షేర్స్  108కోట్లు

మహర్షి -  బడ్జెట్  90కోట్లు - గ్రాస్ 184కోట్లు-షేర్స్  108కోట్లు

విశ్వాసం -  బడ్జెట్  90కోట్లు - గ్రాస్ 184కోట్లు-షేర్స్  96కోట్లు

విశ్వాసం -  బడ్జెట్  90కోట్లు - గ్రాస్ 184కోట్లు-షేర్స్  96కోట్లు

బాలా -  బడ్జెట్  40కోట్లు - గ్రాస్ 165కోట్లు-షేర్స్  66కోట్లు

బాలా -  బడ్జెట్  40కోట్లు - గ్రాస్ 165కోట్లు-షేర్స్  66కోట్లు

F2: బడ్జెట్  30కోట్లు - గ్రాస్ 140కోట్లు-షేర్స్  82కోట్లు

F2: బడ్జెట్  30కోట్లు - గ్రాస్ 140కోట్లు-షేర్స్  82కోట్లు

కళంఖ్ -  బడ్జెట్  150కోట్లు - గ్రాస్ 138కోట్లు-షేర్స్  55కోట్లు

కళంఖ్ -  బడ్జెట్  150కోట్లు - గ్రాస్ 138కోట్లు-షేర్స్  55కోట్లు

బద్లా -  బడ్జెట్  15కోట్లు - గ్రాస్ 132కోట్లు-షేర్స్  52.9కోట్లు

బద్లా -  బడ్జెట్  15కోట్లు - గ్రాస్ 132కోట్లు-షేర్స్  52.9కోట్లు

మణికర్ణిక-  బడ్జెట్  125కోట్లు - గ్రాస్ 131కోట్లు-షేర్స్  52కోట్లు

మణికర్ణిక-  బడ్జెట్  125కోట్లు - గ్రాస్ 131కోట్లు-షేర్స్  52కోట్లు

దే దే ప్యార్ దే -  బడ్జెట్  75కోట్లు - గ్రాస్ 130కోట్లు-షేర్స్  72కోట్లు

దే దే ప్యార్ దే -  బడ్జెట్  75కోట్లు - గ్రాస్ 130కోట్లు-షేర్స్  72కోట్లు

కాంచన 3-  బడ్జెట్  40కోట్లు - గ్రాస్ 13కోట్లు-షేర్స్  72కోట్లు

కాంచన 3-  బడ్జెట్  40కోట్లు - గ్రాస్ 13కోట్లు-షేర్స్  72కోట్లు

లూసిఫర్ -  బడ్జెట్  25కోట్లు - గ్రాస్ 128కోట్లు-షేర్స్  61.8కోట్లు

లూసిఫర్ -  బడ్జెట్  25కోట్లు - గ్రాస్ 128కోట్లు-షేర్స్  61.8కోట్లు

loader