కార్టూన్ పంచ్: టిఫిన్ కర్నూల్, లంచ్ అమరావతి, డిన్నర్ వైజాగ్... 3 రాజధానులపై సెటైర్

First Published 21, Jan 2020, 4:10 PM IST

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇక మూడు రాజధానులు ఉండబోతున్నాయనేది ఖాయమైపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ఒక సామాన్యుడితో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందనేది ఫన్నీ గా...

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇక మూడు రాజధానులు ఉండబోతున్నాయనేది ఖాయమైపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ఒక సామాన్యుడితో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందనేది ఫన్నీ గా...

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇక మూడు రాజధానులు ఉండబోతున్నాయనేది ఖాయమైపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ఒక సామాన్యుడితో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందనేది ఫన్నీ గా...

loader